wafer Geplaatst op 01-04-2011, 16:48 Reageer
Berichten: 8
gebruiker
Verstuur privé bericht

Het instellen van de Intonatie is het proces van het veranderen van de schaal van een gitaar door het aanpassen van de lengte van de string, en wordt het meest gedaan op de brug. We doen dit een vergelijking van de nota van elk open string met dat toen speelde op de 12e fret. Dit is het punt halverwege langs de snaar, en de noot gespeeld op de 12e fret is een octaaf hoger dan die speelde op de open snaar.

In een perfecte wereld zouden we de exacte lengte van 'nut' van de open positie gewoon maatregel om de 12de fret en dubbelklik om de optimale brug positie te vinden, en als de strijkers waren zeer, zeer dun kan dit op true, maar normaal gesproken, de lengte neemt toe met de snaren.

Om dit te doen deze aanpassing zeer nauwkeurig, download de gratis stemapparaat software 'Tuner12.exe "van de website http://www.techmind.org/audio/. Die geeft toont de gespeelde noot in zowel de frequentie als muzikale noot in percentage platte of scherp. De gitaar moet worden aangesloten op de computer microfoon poort. Een string in een tijd stemmen van de snaar in de open positie en daarna de melodie te controleren op de 12e fret. Als de lezing op de 12e fret is scherp van de lengte van de string dient te worden ingekort bij de brug, of verlengd indien plat, en het proces van afstemming in de open positie en de controle op de 12e fret herhaald. Na het vinden van de best mogelijke correctie kunt u ook bevestigen dit door het controleren van de juistheid van de gespeelde noten op andere frets.

http://waferguitars-custom-guitars.hostwebs.com/


Setting the Guitar Intonation by adjusting the length of the string.
Setting the Intonation is the process of changing the scale of a guitar by adjusting the string length, and is most commonly done at the bridge. We do this be comparing the note of each open string with that when played at the 12th  fret. This is the halfway point along the string, and the note played at the 12th fret is one octave higher than that played on the open string.

In a perfect world we could simply measure the exact length from the open position ‘nut’ to the 12th fret and double it to find the optimum bridge position, and if the strings were very, very thin this might to true, but normally, the length increases with the string gauge.

To do this adjustment very accurately, download the free instrument tuner software ‘Tuner12.exe” from the website http://www.techmind.org/audio/.  Which gives shows the played note in both frequency and musical note in percentage flat or sharp. The guitar should be plugged into the computer microphone port. One string at a time tune the string in the open position and then check the tune at the 12th fret. If the reading at the 12th fret is sharp the string length should be shortened at the bridge, or lengthened if flat, and the process of tuning in the open position and checking at the 12th fret repeated. After finding the best possible adjustment you can also confirm this by checking the accuracy of notes played at other frets.


Dit bericht is gewijzigd op 01-04 16:50.


meld dit bericht aan een moderator

http://uktvabroad.org/